Cuma, 11 Mayıs 2012 15:27

Trafik

TRAFİKTE ÇILDIRMAYA SON!

Trafik dünya genelinde insanlığın yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesidir. Trafikte kaybedilen zaman aslında çok büyük maddi kayıplar da demek aslında. İşte bu nedenle artık trafiğin etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için bir çok teknolojik yatırımlar yapılmaktadır.

Bu trafik yönetim sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesini sağlamak için en önemli faktörlerden bir tanesi sahadaki birimlerin merkezi yönetim sistemi ile sağlıklı haberleşebilmesidir. Bu haberleşme ancak kablosuz olarak yapılabilmektedir. 

RF Teknoloji trafik yönetim sisteminizde ihtiyaç duyacağınız en doğru ürün ve teknolojiyi sizin için seçer ve sisteminizin etkin çalışmasını sağlayacak anahtar teslimi çözümleri sunmaktadır.

Trafik yönetimi sistemlerine örnek olarak aşağıdaki uygulamaları verebiliriz.

Toplu taşıma araçlarının duraklara varış zamanlarının gerçek zamanlı olarak duraklara iletilmesi.

Trafik akışını aksatmamak için öncelikli geçiş hakkına sahip araçların geçişini sağlamak için yeşil hat uygulaması. (Araçlar ışıklara yaklaşırken yaklaştıkları bilgisini ileterek trafik ışıklarının yeşile dönmesi sağlanabilir)

Otoparklardaki doluluk/boşluk bilgilerinin bilgi panolarına iletilmesi ve böylece park yeri arayan araçların uzun uzun trafikte dolaşmadan en yakın ve müsait otoparka yönlendirilmesinin sağlanması.

 

 

 

Cuma, 11 Mayıs 2012 15:26

Tarım ve Sulama

Su Hayat İçin Hayati Bir İhtiyaç

Tarım için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi ekili arazinin sulanmasıdır. Sulama ile ilgili bir çok alternatif çözüm denenmiştir. Her bir sistemin bir çok zorluğu ve eksiği vardır. Bu aksaklıklar ise bütün bir yıl özenle sürülen, ekilen, sulanan, ilaçlanan tarladan istenilen verimin alınmasına engel olabilmekte ve büyük maddi kayıplara yol açmaktadır.

Sulama ile ilgili en etkili çözüm, otomatik olarak çalışabilen ve bununla birlikte uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen sulama sistemleridir.

Bu sistemlerde sistemin sağlıklı çalışmasını belirleyen en önemli unsurlardan birisi kablosuz haberleşme sistemidir. 

RF Teknoloji çalışma ortamına ve müşterilerinin taleplerine teknik ve ticari olarak uygun çözümü belirleyip, kablosuz haberleşme sistemlerini hem anahtar teslimi hem de malzeme ve teknoloji tedariki yaparak sunmaktadır.

Cuma, 11 Mayıs 2012 05:01

Filo Yönetimi

Eksiksiz Bir İzleme Sistemi İle Filonuzu Takip Edin

Günümüzün rekabetçi piyasasında bir çok şirketin faaliyetlerindeki başarısı kaliteli bir filo hizmetine bağlıdır. Bu nedenle araçlar için yaptıkları yatırımlarda riskleri asgariye indirmek, verimliliğini artırmak ve genel itibar ile taşımacılık maliyetlerini düşürmek isterler.

RF Teknoloji, filo yönetimi ve araç takip sistemleri için çok geniş kapsamlı teknolojik ve fiyat avantajlı, düşük fiyatlı , genişlemeye açık ürünler ve çözümler sunmaktadır.  Akıllı izleme, garantili mesaj iletimi, uzaktan servis verilebilirlik ve tam bir uygulama esnekliği ile RF Teknoloji CalAmp uzmanlığında, çoklu ağ destekli, güçlü GPS izleme cihazları sunmaktadır. 

Cuma, 11 Mayıs 2012 05:00

Su & Atık Su

Kablosuz Veri İşlemlerinizin Güvenilirliğini İyileştirir

Su ve atık su sistemlerinin işletilmesinde ister bir IT karar alıcı, sistem entegratörü ya da danışma bir mühendis olarak görev alın, başarınız su ve atık su sistemindeki her bir parçanın sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Kaldırma istasyonu faaliyetlerinden akış oranlarına ve depo tank seviyesine kadar tüm hayati operasyonlar kesintisiz ve güvenilir veri akışını gerektirmektedir. 

RF Teknolojinin sağladığı telsiz veri haberleşmesi ürünleri su ve atık su sistemleri ve çevre birimlerinin kendine has gerektirdiği özellikleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Analog sistemlerden dijital kablosuz sistemlere veri haberleşmesi taşınmasında, RF Teknoloji karar alıcılar için güvenilirliği artıran ve altyapı maliyetlerini kontrol altında tutabilecekleri fırsatlar sunmaktadır.  RF Teknoloji, geleneksel sabit veri sistemlerinden çok pratik ve etkin bütünleşik sabit/hareketli çözümlere kadar uzmanlık ve teknoloji sunarak su ve atık su sistemlerinin işletmecilerine ve kurucularına kendi çözümlerini oluştururken en yüksek performansı elde etme imkanı vermektedir.

Genişleme İçin Açık ve Esnek

RF Teknolojinin sağladığı ürünler, gelecekte sistemin genişleyebileceği şekilde esnek bir yapıdadır. Böylece ileride sistemin fonksiyonel özelliklerinin ve kapsama alanının genişletilebilmesi mümkün olmaktadır. 

Cuma, 11 Mayıs 2012 04:58

Petrol & Gaz

Zorlu Ortamlarda Güvenilirlik ve Veri Kontrolü Maliyetlerini İyileştirin

Gaz ve petrol endüstrisinde, arama ve bulma aşamasından üretim ve dağıtım aşamalarına kadar her bir işlemde kablosuz veri haberleşmesi etkindir. Tehlike durumunda sistemi kesintisiz çalıştırmak ve muhtemel kesintiler ile ilgili önemli maliyetleri önlemek yetenek ister.

Herhangi bir alt yapı operasyonunda kullanılmak üzere tercih edilecek bir kablosuz veri haberleşme sisteminin kurulumu ve bakımı ile ilgili karar verici durumundaki kişiler için bu sistemlerin sadece güvenilir olması yetmez, bunun yanı sıra maliyet etkin olması da gereklidir.

Güvenilir İletişim Sistemi İle Risk ve Kesintileri Azaltın

RF Teknoloji'nin ürün portföyü ile pahalı üretim ve dağıtım süresini ortadan kaldırmak için yardımcı olurken, maksimum güvenilirlik ve daha düşük altyapı maliyetleri sağlayan özel ve kamusal kablosuz teknolojilere sahiptir.

Cuma, 11 Mayıs 2012 04:57

Raylı Sistemler

Pozitif Tren Kontrolünde Kritik Kablosuz Teknoloji

Yolcu trenlerinden yük trenlerine ve bugünün raylı sistemlerinde, performans ve güvenlik konularında kapsamlı kablosuz haberleşme sistemlerine olan güven artmakta ve kablosuz haberleşme ağlarının kullanımı artmaktadır. Raylı Sistemlerdeki en önemli gelişmelerden birisi olan Positif Tren Kontrol Sistemlerinde (Positive Train Control - PTC); komutları, haberleşmeyi ve bilgi sistemlerini birleştirerek trenlerin hareketlerini güvenli, hassas ve etkili olarak kontrol etmek mümkün hale gelmiştir. PTC sisteminin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikteki kritik kablosuz veri haberleşme teknolojisi ve ürünleri ile RF Teknoloji bu alanda çok önemli bir rol oynamaktadır.

PTC şu kritik alanlara odaklanmaktadır:

  • Tren ayrımları veya çarpışma engelleme
  • Hat hızını korumak
  • Geçici hız sınırlamaları
  • Raylarda çalışanların hat kenarı güvenliği
Cuma, 11 Mayıs 2012 04:55

Kamu Güvenliği & Afet Koordinasyonu

En Gerekli Olduğu Anda Kritik Bilgilerin İletilmesi 

Emniyet merkezinden sahadaki memurları yönlendiren sevk memuru, polis memuru, yangın ve kurtarma memurları gibi en gerekli olduğunda kritik bilgilerin iletilmesinde kullandıkları telsiz veri haberleşme sistemlerine %100 güven duymak zorunda olan tüm meslek mensuplarının güvenini asla zedelemeyen RF Teknoloji kablosuz haberleşme sistemleri her bilginin doğru, kesintisiz ve güvenilir olarak aktarılmasını sağlar. 

 

AFET DURUMUNDA ÇÖKMEYEN TEK ŞEBEKE

Radyo modemler ile kurulacak bir telsiz veri haberleşme ağı sadece kendi kurumunuza özel olacağı ve halk ile paylaşılmayacağı için GSM şebekelerinde olduğu gibi hatların kilitlenmesi ve sistemlerin bir birinden habersiz kalması gibi bir durum oluşmaz.

 

Hayati Güvenilirlik

Bilgisayar destekli sevk sistemlerinde kablosuz haberleşme sistemlerinin performansı yaşamsal operasyonları önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin yavaş sistemlerde, raporlamada oluşan haberleşmeden kaynaklı veri boşlukları bir aracın GPS konumunu kilometrelerce hatalı olarak gösterebilmektedir.  RF Teknolojinin sağladığı CalAmp ürünleri bilginin doğruluğunu sağlayabilecek sıkılıkta raporlama yapar, böylece  en kısa tepki süresinde hızlıca doğru kararların verilmesine ve sistemin sağlıklı yönetilmesine olanak sağlar.

Bir dosya indirmek, kritik verilerin aktarılmasında kullanılacak özel kablosuz bir ağ kurmak ya da geleneksel uzak mesafeli erişim sistemleri için, ister halka açık bir şebekeye ister bir Wi-Fi sistemine bağlı kalın, RF Teknoloji farklı haberleşme ağlarında tümleşik olarak kullanabileceğiniz ürünler ve teknoloji ile tek bir güvenilir kablosuz haberleşme ağı sunmaktadır.